HOTLINE: 0935.538.586
HOTLINE: 0935.538.586

NhaPhoCanHo.Com.Vn

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG BỘ NHÀ ĐẤT 2019
17
Th3

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG BỘ NHÀ ĐẤT 2019

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG BỘ NHÀ ĐẤT Sau khi công chứng GCN QSD đất ở QSH nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất từ tên người chuyển nhượng (Bên A) sang người nhận chuyển nhượng (Bên B), chúng ta cần tiến hành, hướng dẫn thủ tục Đăng bộ nhà đất tại...
Read More


Facebook API Rating: {"error":{"message":"Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.","type":"OAuthException","code":190,"error_subcode":460,"fbtrace_id":"AA36BnnUy7kt48AoVaEsnaB"}}