HOTLINE: 0935.538.586
HOTLINE: 0935.538.586

NhaPhoCanHo.Com.Vn

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà
15
Th11

Bất động sản sẽ không có biến động cực đoan trong năm 2018

Bộ trưởng Xây dựng: Bất động sản sẽ không có biến động cực đoan trong năm 2018 Người đứng đầu ngành xây dựng cũng cho rằng nguồn vốn cho bất động sản hiện còn hạn chế, chủ yếu từ ngân hàng. Tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2017 do Hiệp hội Bất động...
Read More


Facebook API Rating: {"error":{"message":"Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.","type":"OAuthException","code":190,"error_subcode":460,"fbtrace_id":"AA36BnnUy7kt48AoVaEsnaB"}}